NVvS Logo

Uitslag NVvS Stereofotocompetitie 2023


Voor de NVvS Stereofotocompetitie 2023 zijn door 17 leden 132 foto's ingezonden.

De foto's zijn beoordeeld door een jury bestaande uit twee NVvS-leden met ruime ervaring met het maken van stereofoto's.
Dit jaar was er ook weer een publieksprijs. Deze werd bepaald door de bezoekers van deze site.

Ingezonden foto's op volgorde van de uitslag.

Ingezonden foto's per maker.

Voor meer uitleg over de HTML5 Stereo Viewer zie pagina 52 in 3D-Bulletin 218 of kijk hier.